Diagnoser for fruktoseintolerance

Diagnosen stilles normalt ud fra de symptomer, der er omtalt ovenfor, når barnet bliver vænnet fra brystmælk og går over til at få modermælkserstatning. Sygehistorien og den gode effekt af en fruktosefri diæt er med til at sandsynliggøre diagnosen. Diagnosen fastslås ved en gentest på hospitalet.

Diagnosen for fruktosemalabsortion

Diagnosen kan stilles ved en Fruktose Breath Test (pusteprøve) og med eliminationsdiæt.

Fruktose Breath Test (pusteprøve)

Illustration for fructoseintolerancetest

Ved en Fruktose Breath Test skal patienten blot drikke et glas vand hvori er opløst 25 g fruktose. Har patienten fruktosemalabsorption, vil fruktosen i stedet for at blive opsuget i tyndtarmen blive nedbrudt af tyktarmens bakterier til bl.a brint (H2). Brinten vil blive opsuget i tarmen og med blodet ført til lungerne, hvor det vil blive udluftet.

Brint findes ikke frit i naturen, hvorfor udluftning af brint via lungerne viser at patienten ikke kan opsuge fruktose og har fruktosemalabsorption.

Eliminationsdiæt

Eliminationsdiæt er en enkel metode til at afklare fruktosmalabsorption. Her fjerner man i en peri

ode de mistænkte fødevarer og ser om dette bedrer tilstanden. Hvis det sker, bør man efter en tid (3-4 uger)  genintr

oducere fødevarerne forsigtigt for at se, om tilstanden kommer tilbage.  Ulempen ved eliminationsdiæten er, at den er ret usikker.

Fruktosemalabsorption er ligesom  laktosintolerance ofte fejlagtigt diagnosticeret som irritabel tyktarm (IBS).

  GÅ TIL BEHANDLING