Stool Flora Scan – afføringsanalyse

Stool Flora Scan er en grundig og avanceret analyse af afføring. Analysen vil påvise eventuel ubalance i tarmfloraen (dysbiose) ved hjælp af en beregning af det såkaldte flora-indeks, der benyttes til at angive graden af dysbiose. Samtidig foretages en nøjagtig opgørelse over mængden af alle opdagede mikroorganismer. Alle data optræder som talværdier og grafik, således at de er lette at forstå. Sammen med alle de øvrige beskrevne testresultater, vil scanningen gøre det muligt at vurdere, hvilke behandlinger der kan sættes i gang, og hvordan en omlægning af livsstilen kan bidrage til et sundt tarmsystem.

Prøveparametre

I forbindelse med Stool Flora Scan, udføres der prøver efter følgende parameter:

  • Identifikation og optælling af de vigtigste mikroorganismer der repræsenterer den aerobe og anaerobe flora
  • Opgørelse af mængden af den probiotiske flora
  • Forekomst og udbredelse af mycosis i tarmene
  • Forekomst og udbredelse af parasitter
  • pH-markør vedrørende stofskifte-aktiviteten i tarmfloraen
  • Fordøjelse, herunder specielt screening for restprodukter fra fordøjelsen, f.eks. muskelfibre, stivelse og fedt med henblik på at vurdere om der foreligger problemer med fordøjelse og optagelse af næringsstoffer

Prøve og resultater

Til brug for analyserne, har laboratoriet behov for afføring opsamlet i et prøveglas med lille en ske. Det bedste resultat opnås ved, at tage fra forskellige dele af afføringen. Patienten skal sende prøven med bestillingsformular, til laboratoriet i Tyskland, i den medleverede konvolut. Prøven skal sendes som Prioritaire A-post fra posthuset samme dag den er taget og må kun sendes om mandagen eller tirsdagen.

Resultaterne bliver leveret med posten inden for 4 uger, til den adresse der skrives på bestillingsformularen. I øjeblikket er test resultatet kun tilgængelig på engelsk og tysk.