Salgs- og leveringsbetingelser
Priser
Salg/Levering
Betaling
Fortrydelsesret
Reklamation
Registrering
Ansvar
Butik

Det skal understreges, at artikler og vejledning ikke kan erstatte råd og vejledning fra egen læge.

Hanko Medico forbeholder sig ret til uden varsel at ændre/opdatere ovenstående regler/betingelser.